• VTEM Image Show

WSPIERAJ SENIORA

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów -

22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Kto może skorzystać z programu?
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Informacja 500+

OPS w Drezdenku informuje, iż okres świadczeniowy programu 500+ trwa do 31 maja 2021 r.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:
od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną
– od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną
Wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) można składać od dnia 01.02.2021 r. w formie elektronicznej:
– za pośrednictwem bankowości elektronicznej
– przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line

                                                                        UWAGA!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) drogą tradycyjną (papierową) można składać od dnia 01.04.2021 r.:
– osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko od poniedziałku w godzinach: od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
Szczegółowych informacji udziela dział Świadczeń Wychowawczych OPS w Drezdenku ul. Marszałkowska18, pod numerem telefonu 95 762 32 05.

"Twój parasol" aplikacja mobilna.

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol" https://twojparasol.com/

Aplikacja stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Umożliwia m.in. dyskretny kontakt - z wcześniej skonfigurowanym adresem e mail - a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja może być szczególnie   przydatna w   obecnym   czasie,   zwłaszcza   w   kontekście   utrudnionej komunikacji ze  służbami i konieczności  zachowania  dyskrecji w sprawach  przemocy. Zachęcamy do korzystania z aplikacji nie tylko osoby doznające przemoc w rodzinie.
https://twojparasol.com/

Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych!

Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych!

Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w ramach tarczy antykryzysowej – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Powiatowy   Urząd   Pracy   w   Strzelcach   Krajeńskich      ogłasza   nabór   wniosków   organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Instrument ten został zawarty ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zze.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 27.04.2020 r. do dnia 11.05.2020 r.
https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12232233-nabor-wnioskow-organizacj

Komunikat w związku z COVID19

Ważne!  Mieszkańcy Gminy Drezdenko
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Drezdenko!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju tzw. koronawirusa, w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia a w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Drezdenko, a w szczególności do przedstawicieli Sołectw, dysponujących wiedzą o lokalnym środowisku, o przekazywanie bieżących informacji do Ośrodka, o sytuacjach trudnych i zagrażających życiu, w szczególności do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków pomocy w postaci interwencji kryzysowej.
Informujemy, że powyższe informacje można przekazywać do tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 pod numerami telefonu: 95 762 16 51, 95 762 32 05 oraz w weekendy pod nr tel. 513 673 767.
Ośrodek wydaje również maseczki ochronne wszystkim osobom, które zgłoszą się w godzinach pracy instytucji.

Wsparcie w związku z zagrożeniem COVID 19

Informacja dla klientów OPS w Drezdenku
 
W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku ogranicza dostępność i możliwość bezpośredniego kontaktu tj. przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wizyt w terenie z uwagi na bezpieczeństwo pracowników ich rodzin oraz wszystkich naszych klientów.
 
Preferowany jest kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka w dniach od poniedziałku
w godzinach 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 pod numerami telefonu: 95 762 16 51, 95 762 32 05 oraz 513 673 767 – zgłoszenia w sprawach dotyczących COVID-19
 
lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w OPS załatwiane są w pokoju nr 11 przy okienku kasowym w godzinach pracy Ośrodka:
 
Poniedziałek 8:00 – 16:00
 
Wtorek – piątek 7:00 – 15:00
 
Wszystkie zasiłki i pomoc materialna będzie udzielana na bieżąco i wypłacana w terminie. W trosce
o bezpieczeństwo państwa i państwa bliskich oraz pracowników uprzejmie prosimy o zakładanie rachunków bankowych, na które będą przekazywane świadczenia.
 
Dziękujemy za wyrozumiałość
 
Poradnictwo i wsparcie
 
W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19:
 
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin prowadzi dyżur telefoniczny pod numerem: 513 101 709 w każdy wtorek i piątek w godzinach 13:00 – 16:00
 
Terapeuta uzależnień prowadzi dyżur w każdą środę w godzinach 17:00 – 20:00 w Klubie Integracyjnym przy ul. Krakowskiej 16.
 
Ważność Orzeczeń i Kart Parkingowych Wydłużona.
 
31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe.
 
Nowe przepisy określają, że:
 
1.      Jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w trakcie ważności tego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
2.      Jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020r.;
3.      W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
4.      Także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
5.      Jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego)
 

zoofirma.ru