• VTEM Image Show

Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i   
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Wypełniając obowiązek wynikający z  nowych regulacji prawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  informuje, że

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Klauzula informacyjna

z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  informuje, że

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Klauzula informacyjna dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

Klauzula informacyjna
z dniem 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  informuje, że

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

Klauzula informacyjna dla pracownika-emeryta/rencisty - ZFŚŚ Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna dla pracownika-emeryta/rencisty - ZFŚŚ Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

zoofirma.ru