• VTEM Image Show

NA CZYM POLEGA PRACA ASYSTENTA RODZINY I JAK ONA WYGLĄDA W CZASIE PANDEMII

Asystent rodziny jest zawodem powołanym do pracy z rodziną

z dziećmi. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych.


Asystent rodziny wzmacnia rodzinę z małoletnimi dziećmi wykorzystując jej zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. Pracuje w miejscu zamieszkania rodziny lub przez nią wskazanym. Prowadzi działania profilaktyczne i wspierające oparte na relacji asystenckiej. Jego rola w systemie pomocy rodzinie jest istotna, gdyż efektem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę będącą w kryzysie podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej stworzenie optymalnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci. Rodzina spełniająca prawidłowo swe funkcje da zaś możliwość do prawidłowego rozwoju potomstwa, co w przyszłości zaowocuje zmniejszeniem skali problemów społecznych. Głównym zadaniem asystenta jest więc pedagogizacja rodziców oraz ich wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne poprzez towarzyszenie w różnych czynnościach dnia codziennego. Jednocześnie asystent rodziny jest zazwyczaj koordynatorem działań wielu innych służb społecznych, pracujących z daną rodziną i na jej rzecz. Nie powinien bowiem pracować sam a w partnerstwie z innymi służbami społecznymi.
Na terenie naszej gminy pracuje dwóch asystentów rodziny. Przed nimi też stanęło nowe wyzwanie, w trudnej sytuacji walki z pandemią, polegające na przeciwdziałaniu zakażeniu się rodzin nowym koronawirusem SARS-COV-2 i wsparcie ich w przypadku zachorowania na wywołaną przez niego chorobę COVID-19. Również w sytuacji pandemii asystent rodziny to nadal osoba towarzysząca komuś, współobecna, pomagająca, będąca w pogotowiu. Asystent ma za zadanie dać wsparcie, przekonanie, że w kryzysie jest ktoś kto pomoże pokonać trudności, przeprowadzi przez różnego rodzaju procedury związane z zagrożeniem epidemiologicznym, czy też zaproponuje nowe sposoby reagowania na codzienne sytuacje. Działania asystenta rodziny z zakresu pracy socjalno-wychowawczej w sytuacji kryzysu wywołanego epidemią zmieniły formę, odbywają się telefonicznie lub przez komunikatory społecznościowe to pozwala teraz zapoznać się z atmosferą jaka panuje w domu.
Działania skierowane są do rodziców i do dzieci. Rodziców asystenci rodziny wspierają w prawidłowym wychowaniu i opieką nad dziećmi dzieci, dają wsparcie emocjonalne i proponują działania zaradcze w obecnej sytuacji pozostania w domu. Omawiane są przez telefon objawy zachorowania oraz schemat postępowania w przypadku zakażenia nowym koronawirusem także niepokoje i wątpliwości w zakresie samopoczucia rodziców i dzieci. Dzieciom poprzez rozmowy asystenci udzielają poradnictwa pokazującego korzyści z aktywnego włączenia się w życie rodzinne. Działania skierowanie do dzieci mają na celu stymulować  prawidłowy rozwój emocjonalny oraz wyrabiać w nich postawy prospołeczne.
Częstym działaniem asystentów z rodzinami są rozmowy dotyczące spędzania wspólnego czasu  z dziećmi w domu. Asystenci proponują różne zabawy dla dzieci lub z dziećmi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zostały zakupione przez OPS ….artykuły plastyczne dla dzieci w asystenturze. Dzieci otrzymały bloki z kartkami białymi i kolorowymi, kredki, farby, nożyczki, kleje, gumki do mazania, plastelinę. Asystenci rozmawiają z dziećmi podczas zdalnych spotkań o tym jakie są powody, że aktualnie nie możemy się zobaczyć. Jak dbać o higienę i zdrowie, jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem. Jak prawidłowo się odżywiać żeby wzmacniać swoją odporność. Dzieci po otrzymaniu materiałów plastycznych zostały poproszone przez asystentów o wykonanie prac, na temat który często obecnie towarzyszy im w rozmowach. Jak wyobrażają sobie bakterie i wirusy? Dzieci chętnie pracowały bo asystenci otrzymali już prace na zdjęciach przesłane przez rodziców przez sms lub messengera. Oto kilka z nich:
 
KONTAKT DO ASYSTENTÓW RODZINY:
Justyna Moroz – 519 106 425
Patrycja Kaźmierczak – 519 106 435

 

zoofirma.ru