• VTEM Image Show

"Twój parasol" aplikacja mobilna.

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol" https://twojparasol.com/

Aplikacja stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Umożliwia m.in. dyskretny kontakt - z wcześniej skonfigurowanym adresem e mail - a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja może być szczególnie   przydatna w   obecnym   czasie,   zwłaszcza   w   kontekście   utrudnionej komunikacji ze  służbami i konieczności  zachowania  dyskrecji w sprawach  przemocy. Zachęcamy do korzystania z aplikacji nie tylko osoby doznające przemoc w rodzinie.
https://twojparasol.com/

Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych!

Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych!

Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w ramach tarczy antykryzysowej – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Powiatowy   Urząd   Pracy   w   Strzelcach   Krajeńskich      ogłasza   nabór   wniosków   organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Instrument ten został zawarty ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zze.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 27.04.2020 r. do dnia 11.05.2020 r.
https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12232233-nabor-wnioskow-organizacj

Komunikat w związku z COVID19

Ważne!  Mieszkańcy Gminy Drezdenko
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Drezdenko!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju tzw. koronawirusa, w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia a w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Drezdenko, a w szczególności do przedstawicieli Sołectw, dysponujących wiedzą o lokalnym środowisku, o przekazywanie bieżących informacji do Ośrodka, o sytuacjach trudnych i zagrażających życiu, w szczególności do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków pomocy w postaci interwencji kryzysowej.
Informujemy, że powyższe informacje można przekazywać do tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00 pod numerami telefonu: 95 762 16 51, 95 762 32 05 oraz w weekendy pod nr tel. 513 673 767.
Ośrodek wydaje również maseczki ochronne wszystkim osobom, które zgłoszą się w godzinach pracy instytucji.

Wsparcie w związku z zagrożeniem COVID 19

Pomoc Żywnościowa
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku od 6 lat w ramach współpracy z Fundacją Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku pozyskuje żywność z Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. Dla 1000 mieszkańców miasta i gminy Drezdenko, w tym dla 50 osób bezdomnych.
 
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19 pozyskaliśmy również żywność dla mieszkańców Gminy objętych kwarantanną, dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych. Tak duży transport żywności możliwy był dzięki wieloletniej współpracy z firmą Sobex Sp. z.o.o. która każdorazowo nieodpłatnie przywozi nam produkty żywnościowe. Przy rozładunku żywności wsparcia udzielił nam Zakład Budowlany Antczak oraz mieszkańcy Domu Wspólnoty Barka.
 
Żywność magazynowana jest w dawnej siedzibie remizy strażackiej. Codziennie pracownicy socjalni przygotowują paczki żywnościowe dla potrzebujących, które następnie dostarczają nieocenieni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku przy współpracy wolontariuszy – radnych Rady Miejskiej w Drezdenku.

Informacja dla klientów OPS w Drezdenku
 
W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku ogranicza dostępność i możliwość bezpośredniego kontaktu tj. przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wizyt w terenie z uwagi na bezpieczeństwo pracowników ich rodzin oraz wszystkich naszych klientów.
 
Preferowany jest kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 19:00 pod numerami telefonu: 95 762 16 51, 95 762 32 05 oraz 513 673 767 – zgłoszenia w sprawach dotyczących COVID-19
 
lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w OPS załatwiane są w pokoju nr 11 przy okienku kasowym w godzinach pracy Ośrodka:
 
Poniedziałek 8:00 – 16:00
 
Wtorek – piątek 7:00 – 15:00
 
Wszystkie zasiłki i pomoc materialna będzie udzielana na bieżąco i wypłacana w terminie. W trosce
o bezpieczeństwo państwa i państwa bliskich oraz pracowników uprzejmie prosimy o zakładanie rachunków bankowych, na które będą przekazywane świadczenia.
 
Dziękujemy za wyrozumiałość
 
Poradnictwo i wsparcie
 
W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19:
 
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin prowadzi dyżur telefoniczny pod numerem: 513 101 709 w każdy wtorek i piątek w godzinach 13:00 – 16:00
 
Terapeuta uzależnień prowadzi dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 602 588 020 w każdą środę w godzinach 13:00 – 16:00
 
Ważność Orzeczeń i Kart Parkingowych Wydłużona.
 
31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe.
 
Nowe przepisy określają, że:
 
1.      Jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w trakcie ważności tego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
2.      Jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020r.;
3.      W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
4.      Także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
5.      Jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego)
 

zoofirma.ru