• VTEM Image Show

Pomoc społeczna – według Ustawy o pomocy społecznej - „jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.

Prawnik Julian Zubczewski
dyżury prawnika odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w czwartki od godz. 14:00 do 16:00
Uwaga! Chęć skorzystania z porady prawnej prosimy wcześniej zgłaszać u pracownika  (pokój nr 16)
Radca prawny przyjmuje wyłącznie osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, o niskim dochodzie.Porad udziela z zakresu prawa rodzinnego, a także związanych z przemocą, uzależnieniami, opieką nad dzieckiem i niewydolnością opiekuńczo - wychowawczą.


TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DREZDENKO

zoofirma.ru