• VTEM Image Show

Działanie na rzecz osób starszych w Klubie Seniora ,,Drzeń” w Drezdenku

    Klub Seniora ,,Drzeń” w Drezdenku jest miejscem codziennych spotkań seniorów z Drezdenka i okolic. Prowadzi działalność ukierunkowaną na rozpoznawanie i kierowanie realizacją potrzeb zgłaszanych przez  osoby starsze. Zajmujemy się także zagospodarowaniem czasu wolnego seniorów, uwzględniając przy tym współdziałanie w grupie, koordynując zachowania mające na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników z podjętych działań. Spotkania seniorów w Klubie przyczyniają się do ugruntowania wzajemnej empatii. Pozwala ona na trafniejsze zrozumienie postrzeganych emocji związanych z wiekiem, rozumienie innych, dzielenie się zdobytym doświadczeniem oraz przyczynia się także do szybszego rozwiązywaniu problemów. Działania Klubu opierają się na realizacji zgłoszonych przez seniorów potrzeb, z uwzględnieniem stanu ich zdrowia, sprawności motorycznej oraz intelektualnej. Działamy poprzez sekcje zainteresowań, modyfikowane w zależności od potrzeb. Na dzień dzisiejszy w Klubie, seniorzy działają bardzo czynnie w sześciu sekcjach:


Sekcja muzyczna:
W ramach tej sekcji działa Zespół Śpiewaczy prowadzony przez naszą seniorkę panią Marię Biedzińską. Oprawę muzyczna dla zespołu zapewniają nam seniorzy pan Piotr Turczyn i pan Antoni Żegota.Zespół w swoim repertuarze śpiewa  różnego rodzaju utwory. Występuje na organizowanych przez Klub spotkaniach tematycznych, bierze udział w przeglądach twórczości seniorów, czynnie uczestniczy podczas uroczystych mszy św. odprawianych w intencji seniorów. W swoim dorobku artystycznym grupa śpiewacza zgromadziła wiele nagród, pochwał i dyplomów. Przy organizowaniu dla seniorów, zabaw i biesiad plenerowych, oprawę muzyczną zapewnia nam członek klubu seniora pan Mieczysław Sorbal.

Sekcja kulinarna:  
Panie z sekcji kulinarnej wkładają całe serce w przygotowywanie dla seniorów ciast, deserów oraz potraw regionalnych. Ich zadaniem jest także przygotowanie poczęstunku przy organizacji różnego rodzaju imprez dla seniorów. Wykazują się przy tym dużym zaangażowaniem oraz znajomością przedmiotu. Nie stronią od wprowadzania w swoja działalność wszelkich nowości, ciągle się szkolą, dużo czytają i dbają o racjonalne żywienie. W swojej pasji wykorzystują wiedzę nabytą doświadczeniem oraz zdobytą w wyniku ciągłej edukacji. Wykazują się pomysłowością i chęcią służenia innym.

Sekcja rekreacyjno- turystyczno- krajoznawcza:
Sekcja ta zajmuje się między innymi przygotowywaniem dla seniorów czynnego letniego wypoczynku nad morzem, organizacją zajęć podczas plenerowych spotkań seniorów, organizacją spartakiady seniorów i osób niepełnosprawnych. Zadaniem sekcji jest uaktywnienie nieaktywnych ruchowo i sportowo seniorów z uwzględnieniem możliwości zdrowotnych i predyspozycji ruchowych uczestników. Działa ona pod szczególnym patronatem Zarządu Klubu Seniora ,,Drzeń” w Drezdenku.

Sekcja teatralna:
Jest to sekcja ściśle powiązana z sekcją muzyczną. Wykorzystywana jest w ramach pracy nad różnego rodzaju zadaniami z pogranicza działalności scenicznej. Przygotowuje i realizuje scenki tematyczne, związane miedzy innymi z obchodami dnia kobiet, świąt bożonarodzeniowych. Skupia w swoich szeregach osoby o zacięciu literackim, piszące własne utwory, zajmujące się przeróbką i interpretacją utworów obcych, z przystosowaniem ich na potrzeby tematyki senioralnej lub klubowej.

Sekcja plastyczna:
Zadaniem sekcji jest uwrażliwienie seniorów na piękno.  Jej członkowie podejmują zadania związane z organizacją wystaw, tworzą elementy służące do strojenia sali, oraz dekoracje związane ze świętami. Tworzą także dekoracje dla sekcji teatralnej.

Grupa koordynacyjna:
Grupa seniorów z klubu angażująca się w inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Podejmuje ona współpracę z seniorami zrzeszonymi w innych Klubach oraz z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych. Członkowie tej grupy biorą czynny udział w promowaniu pozytywnych aspektów życia seniorów drezdeneckich. Dbają o poprawne stosunki między klubowiczami  oraz społecznością lokalną, przyczyniając się tym samym, do poprawy relacji międzypokoleniowych i międzyludzkich.

zoofirma.ru